program do księgowości, biuro rachunkowe, wystawianie faktur

Wypróbuj teraz za darmo
przez 30 dni!

Poradnik

Pracodawca, który to zatrudnia pracowników pracujących w zakładzie pracy (np. biuro, punkt usługowy, zakład wytwórczy) ma obowiązek przestrzegania przepisów BHP. Przede wszystkim musi dokonać szkolenia na własny koszt i w czasie pracy.

 

Najważniejsze wymagania

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada:

  1. Kwalifikacji potrzebnych do obsługi maszyn i narzędzi (np. komputer, pieca lub narzędzi stolarskich)
  2. Umiejętności potrzebnych do wykonywania pracy
  3. Wymaganej znajomości przepisów i zasad BHP

Dopuszczenie nie przeszkolonego pracownika może się wiązać z grzywną sięgającą nawet 50000 złotych. Co więcej w przypadku wypadku przy pracy to pracodawca poniesie koszty związane z odszkodowaniem, a nie ZUS.

 

Szkolenie BHP

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy powinno być zorganizowane na koszt przedsiębiorcy. Szkolenia przeprowadzają osoby, które odbyły kurs i posiadają odpowiedni certyfikat do udzielania szkoleń. Mogą to być zatem inne osoby zatrudnione przez pracodawcę jak i firmy świadczące usługi w tym zakresie.

Na szkoleniu pracownik powinien uzyskać informacje o:

  1. Podstawowych zasadach BHP
  2. W przypadku prac specjalistycznych – związanych ze szczególnym zagrożeniem lub użyciem określonych narzędzi – zasady pracy i środki ostrożności
  3. Wskazówki związane z pracą w konkretnym zakładzie pracy (np. gdzie jest gaśnica, a gdzie apteczka)

Po szkoleniu należy pamiętać o uzyskaniu od pracownika podpisu pod dokumentem świadczącym o tym, że odbył szkolenie i zaznajomił się z zasadami BHP.

 

Kiedy nie trzeba przeprowadzać szkolenia?

 

  1. Gdy pracownik pracuję poza zakładem pracy i nie używa niebezpiecznych maszyn lub narzędzi
  2. Gdy odbył szkolenie u innego pracodawcy (uwaga: należy od pracownika uzyskać stosowne zaświadczenie)
  3. Gdy zmienił umowę lub stanowisko u tego samego u pracodawcy, a nowa praca nie stwarza szczególnych wymagań (nie używa się w niej niebezpiecznych narzędzi lub maszyn czy nie odbywa się w szczególnych warunkach)

Powrót