program do księgowości, biuro rachunkowe, wystawianie faktur

Wypróbuj teraz za darmo
przez 30 dni!

Poradnik

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga używania urządzeń biurowych, samochodów, mebli czy maszyn. Niemal wszystkie przedmioty używane w celu wykonywania działalności, a także niektóre prawa (jak np. prawo dzierżawy), których przewidywana użyteczność przekracza 1 rok stanowią środki trwałe. 

Środki trwałe mogą być kupione, otrzymane lub wytworzone przez samego przedsiębiorcę.

 

Dlaczego środki trwałe są ważne?

Ustalenie tego czy dana rzecz jest środkiem trwałym oraz jaka jest wartość tego środka jest bardzo ważne, ze względu na przyszłe amortyzacje i odliczenia podatkowe. Poprawne ustalenie wartości oraz księgowanie środków trwałych pozwoli na zmniejszenie podatku i uniknięcie problemów w razie kontroli księgi przychodów i rozchodów firmy. 

W serwisie bukigo można dokonać łatwego i szybkiego zapisu środków trwałych oraz skorzystać z narzędzi pozwalających na optymalną amortyzacje wydatków. 

 

Czym jest środek trwały? Jakie warunki musi spełniać?

Definicja ustawowa środków trwałych zawarta jest w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. nr 208, poz. 1540).

Zaliczenie pewnej rzeczy np. komputera do środków trwałych przedsiębiorstwa wymaga spełnienia czterech warunków:

  1. Rzecz lub prawo musi pozostawać w rzeczywistej kontroli przedsiębiorcy – czyli np. meble biurowe muszą być używane w biurze, a nie być oddane do komisu. Należy pamiętać, że rzeczywista kontrola nie oznacza prawa własności np. leasingowany samochód będzie można zaliczyć do środków trwałych
  2. Możliwość wyrażenia wartości w pieniądzu – rzeczy lub prawa zaliczane do środków trwałych muszą mieć określoną wartość pieniężną. Jeżeli określenie wartości jest nie możliwe, dana pozycja nie może zostać uwzględniona w bilansie.
  3. Rzecz lub prawo musi być zdatne do użytku – do środków trwałych nie można zaliczyć np. samochodu, który uległ wypadkowi i jest niezdatny do użytku lub prawa do najmu nieruchomości, wobec której organy administracji zarządziły zakaz użytkowana.
  4. Rzecz lub prawo służy do wykonywania działalności – ten warunek oznacza, że środek trwały musi przyczyniać się do osiągania dochodu. Na przykład aparat, który znajduje się w prywatnym mieszkaniu przedsiębiorcy i który służy do robienia zdjęć na wakacjach nie będzie środkiem trwałym w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Powrót